Aneta Burek-Uchman

BARDZIEJ OFICJALNIE – nauczycielka z 30-letnim stażem. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, Zarządzania Oświatą (Świdnica), Technik Relaksacyjnych (Wrocław), rocznego Kursu Rozwoju Umiejętności Interpersonalnych i Pomagania i 3-letniej Szkoły Counsellingu Gestalt (Kraków)  oraz niezliczonej liczby kursów i szkoleń podnoszących jakość pracy nauczyciela. Obecnie w trakcie podyplomowej szkoły z zakresu terapii pedagogicznej z socjoterapią.
Kreatywna, otwarta na drugiego człowieka. Bardzo dobre relacje z młodzieżą (parokrotnie wybierana na Nauczyciela Roku w swojej szkole). Inicjatorka i realizatorka wszelkich imprez – „innego życia” w szkole. Znana z tego, że dostrzega każde dziecko. „Dobra dusza” szkoły. Wspiera nauczycieli oraz rodziców w ich pracy wychowawczej. Świetna organizatorka, społeczniczka – 3 kadencje jako radna w Radzie Miasta.

BARDZIEJ OSOBIŚCIE – Moim hobby są podróże, dalekie i bliskie, jak i i te wgłąb siebie..
Kocham długie spacery podczas których robię zdjęcia . Wzrusza mnie piękno przyrody albo muzyka której słucham. Nie wyobrażam sobie życia bez muzyki… I bez ludzi..Lubię dawać, zaskakiwać pozytywnie, pamiętać o innych – każdy bliski – przyjaciel czy członek rodziny ma „laurkę”, którą robię z miłością dla niego. Ważny jest dla mnie drugi człowiek. Jeżeli mogę to pomagam w każdej formie. Wiem jak ważne jest, by dzieci i młodzież budowały wiarę w siebie i poczucie własnej wartości. Wierzę, że w każdej, nawet trudnej sytuacji można znaleźć potencjał i możliwości – zauważam je, wzmacniam, wspieram. Cieszę się z sukcesów, pomagam odkrywać młodym mocne strony. Cenię i lubię współdziałanie – w różne „akcje” wynikające z chęci i zainteresowań grupy angażuję się na 100%.