Katarzyna Porczak

Jestem malarką i nauczycielką, dążę do rozbudzania kreatywności w osobach z którymi pracuje. Na obozie zaproponuję wprowadzenie elementów warsztatu ” Droga artysty-jak wyzwolić w sobie twórcę” w oparciu o pracę Juli Cameron. Warsztat składający się ćwiczeń i codziennych praktyk wzmacniających kreacje i rozbudzajacy twórcze rozwiązania w obszarze plastyki, muzyki, tańca, teatru…

Moja droga zawodowabyła związana jest z teatrem Gardzienice, Radiem Lublin oraz sceną muzyczną.
gdzie występowałam jako dj. Tworzę,wspieram, rozbudzam i stale się uczę.