KATARZYNA TOMICZEK

Jestem pedagogiem specjalnym, coachem, psychoterapeutką w trakcie szkolenia w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt.

Od kilkunastu lat pracuję z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą. Jako coach wspieram klientów w ich rozwoju osobistym. Wydobywam mocne strony, pomagam w przełamywaniu własnych barier i ograniczeń, aby umożliwić realizację osobistych celów zarówno zawodowych, jak i prywatnych.

Obecnie dodatkowo pracuję w szkole jako pedagog specjalny z młodzieżą i dziećmi z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ADHD, uczniami wykazującymi specjalne potrzeby edukacyjne oraz z uczniami przejawiającymi niechęć do nauki i szkoły (fobie szkolne).

Na mój warsztat pracy składa się nie tylko wiedza zdobyta podczas nauki i doświadczenie zawodowe ale również doświadczenie życiowe oraz umiejętność budowania relacji. Szczególną wagę przykładam do budowania relacji opartej na zaufaniu i szacunku do każdego człowieka oraz do jego sytuacji życiowej.

Podczas obozu będę zachęcała dzieci do ruchu na świeżym powietrzu, do obcowania z przyrodą, gimnastyki porannej wraz z tańcem oraz wspólnego gotowania.  Uwielbiam gry i zabawy, podczas których dzieci poznają się i odkrywają mocne strony.