Krzysztof Paczyński

Pedagog, wychowawca, polonista z wieloletnim stażem, dziennikarz, ojciec 4-letniej Stefanii. Łączy wiele pasji związanych z górami, fotografią, filmowaniem, bębnami, motocyklami. Współorganizator obozów wypoczynkowych dla dzieci niepełnosprawnych i obozów wędrownych. Od lat szef sztabu WOŚP w Małopolsce Zachodniej, aktywnie włącza się pomoc potrzebującym. Zawsze służy radą i wsparciem.

Na obozie będzie organizował warsztaty fotograficzno-filmowe i Klub Poszukiwaczy Odpowiedzi, w myśl zasady, że jeśli młody człowiek jeszcze pyta, oznacza to, że jesteśmy mu potrzebni.