W naszej pracy opieramy się na teorii i praktyce terapii Gestalt.
W centrum naszej uwagi znajduje się człowiek wraz z jego potrzebami rozwoju i samorealizacji, a także wsparcia i opieki. Oferujemy szeroką gamę propozycji w zakresie nabywania wiedzy i umiejętności psychologicznych, pomocy w problemach osobistych, dbania o zdrowie, a także wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Od kilkunastu lat zajmujemy się działalnością psychoedukacyjną i profilaktyczną, w ramach której organizujemy wakacyjne obozy z psychoedukacją dla dzieci i młodzieży.

Olga i Adam Hallerowie

14

Twórcy programu obozów z psychoedukacją. W latach 1994 – 2006 rokrocznie spedzali wakacje z dziećmi i młodzieżą, prowadząc obozy. Wcześniej Olga pracowała z dziećmi w ramach Poradni Wychowawczo Zawodowej w Pszczynie – indywidualnie, z klasami i grupami. Adam pracował  w Punkcie Konsultacyjnym MONAR w Krakowie prowadząc m.in. całoroczne grupowe zajęcia rozwojowe  (“Dom Ciepła”) oraz organizując i prowadząc wakacyjne obozy dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem. Oboje prowadzili obozy terapeutyczne w ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia MZiOS. Adam Haller na zaproszenie Wojciecha Eichelbergera uczestniczył w międzynarodowych obozach “Tęczowy Most – Szkoła tolerancji” organizowanych przez Fundację “Porozumienie bez barier”  w Polsce (2001) i Kirgistanie (2003).

Kilkanaście lat doświadczeń organizowania i prowadzenia obozów zaowocowało wypracowaniem spójnego systemu pracy wychowawczej, umożliwiającego twórczy i rozwojowy wypoczynek  uczestniczącym w obozach dzieciom i młodzieży.
W 2007 roku zaprosili do współpracy w organizacji obozów Mariolę Pochwat i Jacka Panstera i do 2012 roku działali jako zespół.

Olga i Adam Hallerowie patronują organizacji obozów i superwizują przygotowanie kadry.