Wypoczywać można na wiele sposobów…
Gestalt to droga rozwoju, poprzez autentyczny kontakt z sobą i z innymi, a życie to nieustający proces twórczy.

Jesteś ciekawa/y siebie i innych? Chcesz się bawić, poznawać nowe osoby, doświadczać nowych możliwości? Masz konkretne zainteresowania, uzdolnienia, pasje albo właśnie ich poszukujesz? Jeśli tak, wybierz się na wakacje z nami.

Nasze obozy to jedyny w swoim rodzaju trening umiejętności osobistych i społecznych ważnych dla rozwoju dorastającej osoby

 

Obozy Gestalt to:

WYPOCZYNEK: Bez wypoczynku i leniuchowania nie ma mowy o wakacjach 🙂 . Poza wszelkimi możliwymi aktywnościami dbamy, by znalazł się czas na relaks, leniwe nic-nierobienie, przyjemne korzystanie ze słońca, wody, przyrody.

SPORT: Różne formy aktywności sportowych są nieodłącznym elementem obozów. Zakres „dyscyplin” obejmuje te, proponowane przez nas, a wynikające z pasji opiekunów, proponowane przez uczestników wynikające z ich pasji oraz „wynalezione” na bieżąco, a wynikające z życia obozowego 🙂

TWÓRCZOŚĆ: Film, taniec, pantomima, teatr – wszystkie te formy aktywności twórczej mogą służyć radości, kreacji i rozwojowi. Tak też korzystamy z tego potencjału dając jednym możliwość pokonywania własnych ograniczeń, innym rozwijania posiadanych umiejętności, a wszystkim – radość wspólnej zabawy w procesie twórczym.

SZTUKI PLASTYCZNE: W czasie obozu proponujemy różne formy zajęć plastycznych, znane i inne, rzadziej uprawiane w codziennym życiu, jak np. tworzenie biżuterii z dostępnych wokół materiałów, bodypainting, maski itd. Staramy się tworzyć okazje i do rozwijania zainteresowań już znanych jak, jak i do eksperymentowania w zupełnie nowych obszarach sztuki. Inspiracją są zarówno pasje opiekunów, jak i zainteresowania uczestników obozu.

MIEJSCA:  Na obozy wybieramy miejsca, które zapewniają oddalenie od miejskiego zgiełku, przestrzeń do zabaw i zajęć sportowych oraz bliski kontakt z przyrodą. Szukamy zwykle kameralnego ośrodka, prowadzonego przez życzliwych ludzi, położonego w bezpiecznym otoczeniu, gdzie możemy czuć się swobodnie. Wyposażenie ośrodka jest zazwyczaj proste i funkcjonalne, o przeciętnym standardzie. Oprócz kontaktów z rówieśnikami, ważnym elementem naszych obozów jest budowanie harmonijnego kontaktu uczestników z naturą, która sama w sobie wspiera rozwój psychomotoryczny i emocjonalny dziecka oraz wzmacnia jego system odpornościowy.

Dlatego na różne sposoby wykorzystujemy naturalne otoczenie i ruch na świeżym powietrzu. Po aktywnych działaniach w terenie, zapewniamy dobrą i urozmaiconą kuchnię, z możliwością posiłków wegetariańskich.

RELACJE: Dzieci i młodzież pragną i potrzebują kontaktu, a nowe środowisko i nieznajoma im grupa rówieśników i opiekunów na obozie może dla niektórych stanowić prawdziwe wyzwanie, niezależnie od wieku. Dlatego, od pierwszego dnia razem z uczestnikami budujemy relacje oparte na życzliwości, zaufaniu, wzajemnym zaciekawieniu i szacunku. Rozpoczynamy nasze obozy od wzajemnego poznania się i integracji grupy w naturalny sposób, z poszanowaniem granic i prywatności każdego dziecka. Stopniowo, w miarę gotowości i potrzeb rozwojowych uczestników, uczymy ich jak rozmawiać między sobą i z dorosłymi.

Na obozie nie unikamy trudnych sytuacji – tak jak nie da się ich uniknąć młodym ludziom w życiu. Kiedy się zdarzają, zajmujemy się nimi z uwagą, poświęcając czas na wspólne poszukiwanie twórczych sposobów rozwiązywania konfliktów, przez co nasze obozy są jedynym w swoim rodzaju treningiem umiejętności osobistych i społecznych, ważnych dla rozwoju dorastającej osoby.

RÓŻNORODNOŚĆ: W naszym podejściu indywidualność jest wartością, dlatego poszukujemy i wspieramy w dzieciach i młodzieży to, co oryginalne, osobiste, inne i zaskakujące. W tym celu proponujemy różne formy rozwijające indywidualne talenty i zamiłowania uczestników. W codziennym życiu obozowym staramy się znajdować równowagę pomiędzy poszanowaniem dla indywidualności każdej osoby a koniecznością współdziałania w grupie, na rzecz realizacji wspólnego celu – radosnego wypoczynku i przyjaznych kontaktów. W działaniach grupowych dajemy uczestnikom przestrzeń do otwartego wyrażania własnego zdania, a z drugiej strony zachęcamy ich do uważnego słuchania i otwartości na inne poglądy. W wyniku otwartego dialogu, który wspiera wszystkie strony, dzieci i młodzież nabierają przekonania, że różnic nie trzeba się obawiać, a wręcz przeciwnie, mogą one wzbogacać życie obozowe i otwierają nowe możliwości kontaktu pomiędzy uczestnikami.