Nasze obozy mają charakter rozwojowo – psychoedukacyjny. Znaczy to, że program obozów nastawiony jest na wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, w tym pomoc w przekraczaniu rozmaitych trudności emocjonalnych i społecznych wieku rozwojowego. Trudności te występują w tym okresie często i mają nieraz burzliwy przebieg, choć mieszczą się w normie rozwojowej.

Zajęcia psychoedukacyjne, takie jak spotkania społeczności obozowej oraz codzienne zajęcia w małych grupach, nie są celem samym w sobie, a środkiem ułatwiającym poznawanie się, budowanie relacji opartych na zaufaniu i wzajemnym poszanowaniu, integrację grupy i konstruktywne rozwiązywanie trudności, i na tej bazie – dobrą zabawę i bezpieczny wypoczynek na obozie.

Często pobyt na obozie dostarcza dziecku tylu pozytywnych i nowych jakościowo kontaktów społecznych oraz wiedzy o sobie samym, że pełni ważną rolę w budowaniu tożsamości młodej osoby i pozytywnych kontaktów ze światem, a w efekcie przyczynia się do poprawy funkcjonowania w życiu.

Nie podejmujemy się opieki nad osobami z aktualnie występującymi, poważnymi zaburzeniami zachowania np. używanie alkoholu lub substancji odurzających, uzależnienia, ucieczki z domu, próby samobójcze, anoreksja i bulimia – nie leczone lub w fazie spadku wagi, zachowania agresywne i przestępcze.

Zaburzenia tego typu wymagają specjalistycznej pomocy i są przeciwwskazaniem do udziału w obozie. Wystąpienie na obozie zachowań tej kategorii może być przyczyną odesłania uczestnika do domu.
W przypadku wątpliwości, czy problemy z dzieckiem należą do tej grupy konieczna jest wcześniejsza konsultacja (bezpłatna) w uzgodnionym terminie.
Konsultacja niezbędna jest też w przypadku niepełnosprawności lub choroby dziecka, a także szczególnej aktualnej sytuacji rodzinnej czy życiowej, wymagających zindywidualizowanej opieki.