Wszystkie dzieci w wieku szkolnym i młodzież w okresie dorastania stają przed zadaniem usamodzielniania się, podejmowania w coraz większym stopniu odpowiedzialności za swoje działania oraz określania własnego miejsca w grupie rówieśniczej. Na obozach tworzymy więc środowisko sprzyjające podejmowaniu ryzyka samodzielności – w bezpiecznych granicach, w naturalnych warunkach wakacyjnego wypoczynku.

Zapewniamy profesjonalną opiekę nad dziećmi i młodzieżą, która zapewni rodzicom komfort psychiczny, a dzieciom i młodzieży stworzy warunki do zdrowego i twórczego wypoczynku, jak i rozwijania umiejętności osobistych i społecznych poza środowiskiem rodzinnym.

Służą temu jasne zasady i reguły obozowe – podstawowe, zawarte w karcie zgłoszenia sa warunkiem przyjęcia na obóz, a inne wypracowujemy wspólnie. Część odpowiedzialności za planowanie codziennych zajęć oddajemy uczestnikom – zamiast narzucać gotowe rozwiązania, zachęcamy do realizacji tych pomysłów we współpracy z nami. Na obozie, jak w każdej grupie pojawiają się nieraz trudne sytuacje i konflikty, różnice interesów i poglądów, antypatie i uprzedzenia. Zajmujemy się tymi trudnościami zawsze wspólnie z ich uczestnikami, w otwartej rozmowie, z poszanowaniem każdej strony. Jesteśmy przekonani, że poszukiwanie te zbliżają ludzi i budują porozumienie, a wypracowane w ten sposób rozwiązania mają szanse na powodzenie.

Mamy określone, podstawowe ramy programu obozu, jednak dużą część czasu zagospodarowujemy wspólnie z grupą obozowiczów na danym obozie. Tak, więc od indywidualności i inicjatywy uczestników oraz kadry zależy ostatecznie specyficzny klimat każdego kolejnego obozu.

Dużą wagę przywiązujemy do bezpośrednich kontaktów z uczestnikami ; staramy się zauważyć i poznać wszystkich – i tych widocznych od razu, i tych cichych, pozostających na uboczu.

Staramy się nawiązywać z uczestnikami relacje oparte na szacunku, życzliwości, zainteresowaniu. Stawiamy jasne granice i wymagania tam, gdzie naszym zdaniem są niezbędne dla bezpieczeństwa psychologicznego i fizycznego uczestników. We wszystkich innych sprawach poszukujemy wspólnych rozwiązań i otwarci jesteśmy na nowe, twórcze pomysły. Chcemy zachęcać młodych do wychodzenia poza dotychczasowe, utarte ścieżki przekonań na temat innych ludzi i siebie samych, ograniczających ich możliwości. Zapraszamy do udziału w zajęciach, które nas – dorosłych cieszą, które lubimy lub którymi się pasjonujemy. Chętnie też poznajemy pasje i zainteresowania uczestników.